KOŠENJE POVRŠINA U GRADSKIM ULICAMA

Period najbujnije vegetacije, zahtjeva i odgovarajući odgovor kosilicama. Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, danas kose površine uz put u ulicama: Banjalučka i Orjenski bataljon.