KOŠENJE POVRŠINA U PORTI CRKVE SV. JOVANA NA KAMENOM

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, okosili su površine u porti Crkve Sv. Jovana na Kamenom. Okošene su i površine oko dvorišta crkve.