KOŠENJE PUTA DO CRKVE SV. JOVANA NA BJELSKIM KRUŠEVICAMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva i Sektoru za održavanje zelenila , Komunalno Stambenog doo, su prethodnih dana kosili seoski put do Crkve Svetog Jovana na Bjelskim Kruševicama. Pored košenje rađeno je i raskrčavanje grana koje su ometale prolaz.