KOŠENJE PUTA ZA ŽVINJE I ŠPULJE

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, saglasno Planu i programu rada, obavili su košenje uz put za Žvinje i Špulje. Nastavlja se košenje i ostalih lokalnih i seoskih puteva.