KOŠENJE PUTNOG POJASA BUNOVIĆI – REPAJI

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su košenje putnog pojasa Bunovići – Repaji.