Košenje putnog pojasa Kameno – Žlijebi

Zaposleni u sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, kosili su putni pojas na putnom pravcu Kameno – Žlijebi u dužini od 3,5 km i uklanjali  grane koje su se nadvile nad istim.