KOŠENJE PUTNOG POJASA SASOVIĆI – LASTVA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, kose putni pojas i skidaju ramene grane koje su se nadvile iznad puta Sasovići – Lastva. Prethodno su, tokom vikenda, mještani Sasovića organizovali radnu akciju i okosili putni pojas od Crkve Sv. Sergija i Vakha do izvorišta Vrela. U ovom dijelu su naši putari otkinuli ramene grane iznad puta, a u nastavku puta do Lastve su okosili putni pojas i skinuli ramene grane.