KOŠENJE PUTNOG PRAVCA KAMENARI – BJELSKE KRUŠEVICE

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, izvršavajući redovni Plan i program rada, okosili su put koji od Kamenara vodi ka Bjelskim Kruševicama u dužini od 6,5 km. Pored košenja, očišćeni su i kanali uz sami put.