KOŠENJE ŠETALIŠTA I ULICE DR ŽIVOJINOVIĆA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva okosili su zelene površine u putnom pojasu u  ulici Dr Svetozara Živojinovića i na šetalištu. Zaposleni u ovom sektoru su okosili kompletno šetalište od Igala do Meljina tokom maja.