KOŠENJE U PORTI CRKVE SV. KRSTA NA MOKRINAMA

Crkva Sv. Krsta smještena je na zaravnjenom platou uz glavni put na granici sela Mokrine i Kameno. U prostranoj porti omeđenoj kamenim zidom je i staro seosko groblje. Crkva se u katastarskom popisu pominje 1726. godine, ali je po predanju ovo najstarija crkva u okolini. Redovno košenje je i ove godine, kao i ranijih, obavila ekipa Sektora za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo.