KOŠENJE U ULICI PRVE BOKEŠKE BRIGADE

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, kose putni pojas u ulici Prve Bokeške brigade u Herceg-Novom. Košenje se obavlja u skladu sa Planom i programom rada.