KOŠENJE UZ PUT ZA ĐILOVIĆE

Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora je konstatovala da je dužinom lokalnog puta od magistrale u pravcu Đilovića, u Kumboru, na pojedinim mjestima prebujalo zelenilo u trupu puta i kao takvo ometa nesmetano kretanje vozila. Košenje, odnosno krčenje, prebujalog zelenila na pomenutoj deonici, obavili su zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo.