KOŠENJE UZ ULICU PETE CRNOGORSKE BRIGADE

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, u okviru redovnih poslova, kose zelene površine u ulici Pete crnogorske brigade u Igalu, uključujući i škarpu na samoj Petlji.