KOŠENJE VIDIKOVACA NA NJIVIČKOM PUTU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, obavili su košenje uređenih vidikovaca na Njivičkom putu. Okošena su oba vidikovca.