KOŠENJE VISOKOG RASTINJA NA VRBANJU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su orezivanje ramenih grana koje su se nadvile nad trupom puta, kao i košenje visokog rastinja na Vrbanju na dionici puta od kafane ka Kruševicama.