KOŠENJE ZELENE POVRŠINE KOD CRKVE SVETOG JOVANA NA KAMENOM

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, kose zelene površine u dvorištu crkve Svetog Jovana na Kamenom. U dvorištu ove crkve, koja je na starijim temeljima obnovljena 1805. godine, kao i oko samog dvorišta, okošeno je oko 3.500m2 zelene površine.