KOŠENJE ZELENE POVRŠINE NA PETLJI

Period najbujnije vegetacije u godini iziskuje redovna košenja. Radnici Zelenila, Komunalno Stambenog doo, kose i uređuju sve javne zelene površine, kao i površine u okviru stambenih zgrada, verskih i sakralnih objekata. Odmah nakon završetka radova na rekonstrukciji magistrale, okošene su zelene površine u okviru saobraćajne petlje u Igalu. Obavljeno je i orezivanje višegodišnjih polustablašica i žbunova tipa agava, šameropsa i manjih palmi washingtoniaTakođe je uklonjen i razni otpad koji su za sobom ostavili radnici koji su radili na rekonstrukciji magistrale.