KRČENJE PUTA ZA BJELSKE KRUŠEVICE

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, u okviru redovnih poslova, kose i krče rastinje u zoni putnog pojasa za Bjelske Kruševice.