KRPLJENJE UDARNIH RUPA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, u sklopu redovnih i svakodnevnih poslova, okrpili su više udarnih rupa: na Toploj2, Modroj ploči, kao i kod Džorovog mosta u Zelenici.