LAGEROVANJE RIZLE NA PUTU KAMENO DUGUNJA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, su u sklopu preventivnih priprema za zimsku sezonu i očekivanih snegova, lagerovali rizlu na putu Kameno – Dugunja. Rizla je lagerovana na više pozicija. Svrha ovog lagerovanja rizle je da se, u slučaju potrebe, na najkritičnijim mjestima može vršiti njeno ručno razastiranje, kako bi se moglo obezbjediti funkcionisanje saobraćaja.