MAŠINSKO ČIŠĆENJE KANALA U BIJELOJ, KOD PANORAME

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, obavili su čišćenje kanala u Bijeloj. Mašinsko čišćenje kanala mini bagerom je obavljeno kod Panorame.