MAŠINSKO ČIŠĆENJE POTOKA NEMILA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, su ranije ručno očistili donji dio potoka Nemila. U nastavku je, u saradnji sa Fortis Montom,  mašinski očišćen kompletan potok, uključujući i gornji dio ovog potoka.