MAŠINSKO ČIŠĆENJE POTOKA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, su u okviru sveobuhvatnog i cjelovitog čišćenja potoka, organizovali mašinsko čišćenje potoka Nemila, kao i potoka u Servisnoj zoni i taložnika u Bijeloj. Za ova čišćenja angažovani su privatni preduzetnici sa odgovarajućom mehanizacijom.