MAŠINSKO I RUČNO UKLANJANJE ODRONA NA PUTU ZA BJELSKE KRUŠEVICE

Na putu Kamenari – Bjelske Kruševice došlo je do većih odrona u dužini od 3km, sa desne strane gledano iz pravca Kamenara. Obzirom na obimnost odrona, angažovan je privatni preduzetnik na njegovom mašinskom uklanjanju. Posle toga su zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, ručno uklonili preostali otpad, nakon čega je put osposobljen za nesmetano odvijanje saobraćaja.