MAŠINSKO PRODUBLJIVANJE ZEMLJANIH KANALA I RIGOLA NA RIVIJERI

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, u susret Prazniku mimoze,  obavljaju na rivijeri mašinsko čisćenje i produbljivanje zemljanih kanala i rigola za odvodnju atmosferskih voda. U obavljanju ovih aktivnosti  koristi se nedavno nabavljeni mini bager.