MONTAŽA DOPUNSKIH TABLI NA STUBOVIMA SAOBRAĆAJNIH ZNAKOVA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su postavljanje dopunskih tabli na stubovima saobraćajnih znakova na par mjesta u gradu.