MONTAŽA LED LAMPI U KAMENARIMA I JOŠICI

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, montirali su u Kamenarima led lampu na novom magistralnom stubu koji je postavljen umesto u udesu oštećenog.

Montirane su i 2 led lampe u Jošici.