MONTAŽA LEŽEĆEG POLICAJCA U ZELENICI

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva Komunalno Stambenog doo izvršili su montažu ležećeg policajca u Zelenici, kod osnovne škole “Ilija Kišić”. Montaža izvršena na osnovu naloga nadležnog opštinskog sekretarijata.