MONTAŽA NOVOG STUBA JAVNE RASVJETE NA PRIOBALNOM PUTU U ĐENOVIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, montirali su na priobalnom putu u Đenovićima novi pocinčani stub javne rasvjete H=4m sa led kuglom. Stub je montiran kod bivšeg Caffe bara “Herc”.