MONTAŽA NOVOG STUBA JAVNE RASVJETE U SRBINOJ ULICI

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, postavili su, u Srbinoj ulici, novi drveni stub javne rasvjete, na način da je ankerisan uz postojeći betonski zid. Povučeno je 60 metara kabla i postavljene su 3 nove lampe tipa OPAL. Izvršeno je odgovarajuće povezivanje tako da je rasvjeta u funkciji.