MONTAŽA POKLOPNIH PLOČA U BIJELOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su varenje poklopnih ploča nad kanalom kod hotela “Delfin” u Bijeloj.