MONTAŽA SAOBRAĆAJNIH BARIJERA-STUBIĆA NA SAVINI

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, izvršili su postavljanje 22 saobraćajne barijere-metalni stubići na Savini u ulici Braće Grakalića. Stubići su postavljeni na osnovu zahtjeva Komunalne policije. Takođe su zamijenjeni stubići kod Novljanke.