MONTAŽA VERTIKALNE SIGNALIZACIJE U ULICI BRAĆE GRAKALIĆ

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva i vodotokova Komunalno Stambenog doo, završili su montažu vertikalne saobraćajne signalizaciju u dijelu novo asfaltiranog dijela ulice Braće Grakalića, pored bolnice u Meljinama.