MONTAŽA ZAŠTITNE OGRADE NA TOPLOJ, KOD MILAŠINOVIĆA MOSTA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, započeli su montažu zaštitne  ograde pored trotoara kod Milašinovića mosta na Toploj. Nedavno je urađen parapetni zid na kome se montira metalna ograda viine 1,10m. Ukupna dužina ograde je 120m.