MONTIRANA DVA STUBA JAVNE RASVJETE U ULICI BOKEŠKIH MORNARA

Radnici zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, su u okviru redovnih poslova, izvršili montažu dva pocinčana stuba javne rasvjete u ulici Bokeških mornara. Stubovi su visine 4 metra, a lampe eurokristal 150w. Dužina osvjetljene trase je 70 metara.