MONTIRANJE LEŽEĆIH POLICAJACA U BIJELOJ, BAOŠIĆIMA I MELJINAMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva Komunalno Stambenog doo montirali su ležeće policajce u Bijeloj, Baošićima i Meljinama. U Bijeloj i Baošićima su postavljena po dva ležeća policajca na priobalnom putu, a u Meljinama jedan u Radničkoj ulici. Ležeći policajci su postavljeni na osnovu naloga nadležnog opštinskog sekretarijata.