MUNEVERA DABOVIĆ IMENOVANA ZA VD DIREKTORA

Rješenjem Predsjednice opštine Nataše Aćimović broj 01-1-2317/16 od 20.10.2016. imenovana je Munevera Dabović dipl.ing.el. za vršioca dužnosti izvršnog direktora DOO “Komunalno stambeno” Herceg-Novi, od dana donošenja rješenja do imenovanja direktora od strane Skupštine opštine Herceg-Novi.