KOMUNALNO-STAMBENO POSLOVALO USPJEŠNO

U Komunalno-stambenom doo godinu završavaju uspješno, bez  kreditnog zaduženja, sa dosta urađenog u sektoru  zelenila, javne rasvjete, puteva, vodotokova, sa prioritetima nabavke bidrobilice,  uređenjem pijaca i  primjenom odredbi  Zakona o komunalnim djelatnostima. To su samo akcenti  današnjeg godišnjeg press-a na kojem su govorili vd direktorica Munevera Dabović, pomoćnik direktora Mladen Rostović i šef Sektora javne rasvjete Branko Crnogorčević.

Munevera Dabović, koja je prije dva mjeseca stupila na funkciji vd direktorke   preduzeća ,  kazala je da su dobro  kadrovski osposobljeni  i da su  odlično radili u svim  segmentima.

-Sektor puteva ovu godinu odradio je  sve poslove, ne samo po pitanju održavanja lokalne putne infrastrukture, već i vodotokava pa obilne kiše nisu izazivale plavljenje javnih površina. Jedan od najvažnijih zadataka i izazova koji je pred nama je primjena mjera tretiranja palmi u cilju sprečavanja nametnika crvenog palminog surlaša. Fitosanitarna inspekcija je proglasila zaraženim  cijelo područje Opštine Herceg – Novi . Uklonjeno je ukupno 11 palmi,  dendrohirurgija je primjenjena je na 6 palmi. Za jednu je potrebno tretiranje pesticidima 5 puta u razmaku od 30 do 40 dana, zašto su potrebni stabilni vremenski uslovi. U dogovoru sa Opštinom Herceg Novi dodatno smo zaposlili 4 radnika, istakla je Dabović

Radnici  Sektora zelenila, uredno  obavljaju   košenje  javnih površina pa je magistralni pojas do graničnog  prelaza sa  Hrvatskom.sređivan pet puta od početka godine.  Komunalno stambeno je radilo na novogodišnjem ukrašavanju grada  i postavljanju  svjetlosne dekoracije uz osmišljavanje dekora  nadležnih u Opštini Herceg Novi.  Ukazana je neophodnost na  obezbjeđenju adekvatnog magacinskog prostora za odlaganje materijala kako bi sačuvali za narednu godinu.

-Od projekta osvjetljavanja tvrđava i Starog grada se nije odustalo i po pitanju ovog projekta i ranije je  trebalo konsultovati  Agenciju za zaštitu spomenika kulture iz Kotora, pa tek onda praviti idejna rješenja. Predstavnice Agencije su nedavno bile u posjeti prednuzeću  i zajedno smo obišli Stari grad kako bi našli najbolje rješenje da se ne naruši  ambijent. Njihova preporuka je da u Starom gradu ostane osvjetljenje u vidu starih fenjera, kazala je Dabović.

Šef Sektora javne rasvjete  Branko Crnogorčević se osvrnuo na primjenu led rasvjete sa  pozitivnim efektima i uštedama, ali i problemima sa kojima se sreću vezano za nemogućnost pokrivanja svih dionica sa daljinskim sistemom upravljanja.

– Tokom  ove godine  izvršili smo zamjenu starih novim LED svjetiljkama i uveden je novi sistem kontrole i daljinskog upravljanja u režiji renomirane firme Hesel lajt iz Danske. Ukupno 5.926 svejtiljki je zamijenjeno od kojih je 650 dekorativnih kugli. Stambeno komunalno je kao jedan od izvođača uspješno izvršilo montažu 900 LED svjetiljki sa svom neophodnom propratnom opremom. I dalje su u toku radovi na sistemu bežičnog upravljanja, na oko 1.800 lampi koje zbog specifične konfiguracije terena ne prihvataju nove komande. U konstantnoj smo komunikaciji sa Hesel lajtom, kako bi se ovaj problem prevazišao, tako da uskoro očekujemo i dolazak njihovih inženjera, kazao je Crnogorčević.

Naime, upravljanje LED rasvjetom   ima problema   u određenim  dijelovima Mokrina, Žlijeba, Prijevora, Kamenara, Ustaničkoj ulici, Podima, Igalu, Šetalištu, Sutorini i Baošićima. Crnogorčević je dodao da bi posao oko uspostavljanja bežičnog upravljanja trebalo da bude okončan do maja naredne godine i istakao da u ovom trenutku ušteda električne energije zahvaljujući iznosi 65 odsto, te da će po završetku sistema daljinskog upravljanja ušteda biti oko 80 odsto.

Tokom godine izvršena je montaža i puštanje u rad trasa elektroinstalacija javne rasvjete, ukupne dužine 5.985 m od kojih su najznačajnije Vrbanj, Srbina, park kod manastira Savina, stepeništa Iva Andrića, Prijevor, Sutorina i Topla 3. Trenutno je u funkciji oko 93 odsto instalisanih kapaciteta.

Pomoćnik direktora Mladen Rostović, osvrnuo se na Plan upravljanja čvrstim otpadom, koji se još uvijek nalazi na javnoj raspravi.  Riječ je o planu kojim će za ovo preduzeće  biti regulisano pitanje odlaganja i tretiranja zelenog otpada.

-Nabavka biodrobilice je neophodna jer bi na taj način Novljani riješili problem zelenog otpada. Njenom upotrebom predviđeno je da se gabariti smanje za 7 puta u odnosu na netretirani otpad.  Neophodna je i nabavka kontejnera i vozila  kojim bi se zeleni otpad odvozio u zajedničku, za bokeljske Opštine i Budvu, fabriku za kompostiranje u Kotoru, kazao je Rostović.

Planiraju nabaviti  specijalnu drobilicu, koja omogućava drobljenje šuta i njegovu kasniju reciklažu i korišćenje u građevini. Rostović je naveo da od PUP-a, očekuje mnogo, jer upravo ovaj dokument treba da odredi lokacije za odlaganje komunalnog i zelenog otpada, ali i novog gradskog groblja, budući da je postojeće pred konzerviranjem.

Od planova za narednu godinu,  izdvojena je  rekonstrukcija  dvije gradske pijace kojima gazduje preduzeće, uređenje kapela i formiranje novog gradskog groblja. Pokrenuće  i  izradu katastra podzemnih instalacija, kako bi svi koji dobijaju građevinske dozvole i pristupaju radovima znali gdje se šta nalazi i na taj način zaštitili i poboljšali funkcionisanje  komunalne  infrastrukture na cijeloj teritoriji Opštine Herceg-Novi.

 

Izvor : Radio Herceg Novi