NASTAVAK IZGRADNJE RASVJETE NA UBLIMA

U okviru redovnih poslova, ekipa za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, je nastavila izgradnju javne rasvjete na Ublima. Postavljena su 12 drvena stuba, na kojima su montirane Žss lampe 125w. Ukupna dužina trase 420 metara. Obzirom da je početkom aprila montirano 10 stubova na trasi od 350 metara, ukupno je postavljeno 22 stuba, a dužina trase je 770 metara. Poslovi su urađeni u saradnji sa mještanima.