NASTAVAK IZGRADNJE RASVJETE U KAMENARIMA, PREMA CRKVI “SVETE NEĐELJE”

Na putu prema Crkvi Svete Neđelje u Kamenarima su zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, na 4 postojeća stuba postavili lampe tipa OPAL 150w i razvukli provodnik u dužini od 120m, za koliko je produžena postojeća rasvjeta.