NASTAVAK JAVNE RASVJETE U KAMENARIMA

Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost zatražio je od Komunalno Stambenog doo da produži rasvjetu u Kamenarima na lokacijama Pirsad-Bara i Pirsad-Jošica.

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, realizovali su ovaj zahtjev ugradnjom novih 7 stubova na lokacija Pirsad-Bara i 3 stuba na lokaciji Pirsad-Jošica.