NASTAVAK KOŠENJA PUTNOG POJASA KROZ ZELENIKU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, nastavljaju sa aktivnostima košenja dugačkog putnog pojasa kroz Zeleniku.