NASTAVAK KOŠENJA U ZONI MAGISTRALNOG POJASA

Ekipa Komunalno Stambenog doo, sastavljena od radnika iz Sektora za održavanje lokalnih puteva i Sektora za održavanje zelenila, nastavljaju da kose površine uz magistralni pojas. Prvog dana okošen je potez od Veriga do Jošica. Drugog dana zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva nastavljaju košenje u pravcu Baošića, a radnici Sektora za održavanje zelenila kose od Zelenike prema Kumboru i dalje. Košenje i čišćenje u zoni magistralnog pojasa obaviće se sa obe strane u čitavoj dužini magistrale na teritoriji naše opštine. Ovih dana su i ovi radovi u okviru priprema za Praznik mimoze, pa je rivijera dobila prioritet.