NASTAVAK KOŠENJE POTOKA U IGALU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva Komunalno Stambenog doo, nastavili su radove na košenju djela potoka Bare – Šištet od ulice Dubrovacke ka moru.