NASTAVAK NASIPANJA PUTNOG PRAVCA VRBANJ – PODUGE

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, nastavili su radove na Vrbanju. Nasipa se jalovinom putni pravac Vrbanj – Poduge, granulacijom 0-60. Ugrađeno je 38 m3 jalovine, mašinski razvučeno i uvaljano valjkom sa vibracijom.