NASTAVAK RADOVA KOD MANASTIRA SAVINA I U ULICI ORJENSKOG BATALJONA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, nastavili su sa košenjem, orezivanjem, grabuljanjem i odvozom zelenog otpada ispod Manastira Savina kao i iznad “Crvenog krsta” u ulici Orjenskog bataljona.