NASTAVAK RADOVA NA IZGRADNJI KANALA POVRŠINSKIH VODA NA SAVINI

Radnici Sektora za održavanje lokalnih puteva, Komunalno stambenog doo, nastavili su sa radovima na izradi kanala za odvodnju površinskih voda ispod maloprodajnog objekta „Škorpion“ na Savini. U toku je izrada dva reviziona šahta i ugradnja cijevi Fi300.