NASTAVAK RADOVA NA KOŠENJU PUTNOG POJASA ULICA KROZ IGALO

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva i vodotokova Komunalno Stambenog doo, nastavili su sa uređivanjem-košenjem putnog pojasa ulica u Igalu, od ulice Dr. Svetozara Živoinovića prema kućama “Katića”.