NASTAVAK RADOVA NA VRBANJU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, nastavili su sa radovima na nasipanju puteva na Vrbanju. Zahvaljujući donaciji materijala  firne Krušo doo, nasuta je jedna  od trasa puta.