NASTAVAK RADOVA U ULICI MIĆA VAVIĆA, PARKU SV. LEOPOLDA MANDIĆA KAO I RADOVI U BAOŠIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, nastavili su sa radovima oko sređivanja žive ograde u parku Sv. Leopolda Mandića. Takođe su nastavili sa radovimakošenje sa odvozom zelenog otpada iz naselja u ulici Mića Vavića. U Baošićima su uklonjene grane velike Lovorike čije su grane prestavljale potencijalnu opasnost za stambeni objekt.